Tak jak "nie ma wolności bez Solidaroności", tak nie ma INNOWACYJNOŚCI   bez poszanowania praw autorskich...

Każda innowacja ma konkretnego autora-innowatora.
Osoba autora jest nierozerwalnie , osobiście i personalnie związana z innowacja - wynalazkiem który dokonał społecznego, naukowego i technologicznego przełomu! Nawet dzieci uczą się w szkołach o wielkich wynalazcach i odkrywcach, o tym że to "Kopernik wstrzymał słońce, ruszył ziemie, polskie wydało go plemię" , oraz że "Kolmub odkrył Amerykę " a "druk wynalazł Jan Gutenberg", zaś "Albert Nobel wynalazł dynamit oraz że zbił fortunę na tym wynalazku zastępującym niebezpieczną nitroglicerynę  
W rozwiniętych krajach demokracji zachodniej jest to nie wymagająca udowadniania oczywistość - bogactwo tych krajów powstało bowiem głównie dzięki kilkusetletniej przedsiębiorczości innowacyjności społecznej.
W Polsce inaczej jednak było w czasach PRL, w III RP , i wciąż niestety bywa nadal...
Choć są już pierwiosnki zmian w tym względzie...Oto efekt czteroletniego okresu "zdobywania kompetencji urzędniczych w dziedzinie promowania elektromobilności":
- Właśnie ogłoszony konkurs NCBiR "Wielkie wyzwanie" oprócz nagrody 1 milion zł gwarantuje zachowanie praw autorskich, a także prawo do brania udziału w innych konkursach na sfinansowanie kosztów projektu!  
Tymczasem w 2017  w konkursie ELECTROMOBILITY  POLAND SA na "karoserię miejskiego pojazdu elektrycznego" ( czyli konkurs na "opakowanie" a nie na przełomowy produkt technologiczny)  przewidywano "przekazanie wszelkich praw projektu za nagrodę 50.000 zł....
W konkursie INNOMOTO w 2017 pozytywna ocenę otrzymały dwa projekty których firmy ewidentnie złożyły fałszywe oświadczenia, że ich zgłoszenia nie naruszają praw autorskich ani własności       przemysłowej ( jest to wymóg wszystkich dotacji UE), Jury konkursu było zawiadamiane protestami w tej sprawie , ale werdyktu do dziś nie zmieniło ...choć w jednej sprawie jesienią 2018 CBŚ wszczęło dochodzenie...ale winowajcy ewidentnego łamanie międzynarodowego prawa o znakach towarowych wciąż nadal "brną w zaparte"   https://www.youtube.com/watch?v=vE15uI5IBEI 
https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news-nowa-syrena-czyli-wielkie-nic,nId,2866509 
https://www.motofaktor.pl/arkadiusz-kaminski-wyglasza-apel-do-wiceministra-kurtyki/